Rijeka Sava

Sava je jedna od tri najdulje rijeke u Hrvatskoj (duljine 940 km) – druge dvije su Dunav i Drava. Sava nastaje spajanjem Save Dolinke (koja izvire u dolini između Triglava i slovensko-austrijske granice kod Kranjske Gore) i Save Bohinjke (nastaje izljevanjem iz jezera Bohinja kod mjesta Ribčev Laz) u blizini Lancova u Sloveniji, a utječe u Dunav u Beogradu. Jednim dijelom čini riječnu granicu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i potom između Bosne i Hercegovine i Srbije.

Sava

Sava je rijeka u sjevernoj Bosni i Hercegovini i najveća od svih rijeka u našoj zemlji. Nastaje spajanjem rijeka Save Dolinke i Save Bohinjke u blizini Lancova u Sloveniji. Iz Slovenije prelazi u Hrvatsku, teče kroz Zagreb i Sisak, a nakon toga čini granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, zatim malim dijelom ulazi u Bosnu i Hercegovinu, pa onda čini jednim dijelom granicu između BiH i Srbije, da bi na kraju ušla u Srbiju, gdje se u Beogradu ulijeva u Dunav.

Sa hidrološkog aspekta, prostor BiH se može označiti kao relativno bogat površinskom i podzemnom hidrološkom mrežom. Svi glavni riječni tokovi hidrološki pripadaju slivu Crnog mora. Okosnica crnomorskog sliva je tok rijeke Save koji je nisko položen, te mu dotiču svi veći riječki tokovi: Una sa Sanom, Vrbas, Bosna i Drina. Sve one imaju kompozitni karakter riječnih dolina sa velikim padovima, te raspolažu značajnim hidroenergetskim potencijalom. U tom pogledu je posebno značajna Drina koja ima najrazvijeniji hidrološki sistem i ogroman hidroenergetski potencijal koji je još uvijek nedovoljno valorizovan. I ostali riječni tokovi imaju veliki privredni značaj, mada uglavnom samo svojim donjim i srednjim tokovima pripadaju BiH.

Rijeka Sava

U Bosni i Hercegovini i u Srbiji rijeka Sava je većim svojim djelom plovna. Također je plovna u Hrvatskoj do Siska. Zbog ovoga na njoj se odvija veoma gust riječni saobraćaj. Najveće luke u Bosni na ovoj rijeci se nalaze u Bosanskom Šamcu i Brčkom.U stara vremena naša rijeka Sava zvala se SAVUS, prema grčkom nazivu SAOVIOS, a mi danas jednostavno kažemo Sava. Nakon što je Panonsko more prije ne mnogo miliona godina presušilo začelo se korito ove naše rijeke. Ona je kroz mnogo milenijuma tekla tiho i dostojanstveno, primjereno božanstvu.[citat potreban] Sava je bila zajednička rijeka stanovnicima sa obje njene obale. Poslije te godine ona je postala granica između dva svijeta (Habsburško i Osmansko carstvo). Granica je postala simbol podozrenja jedne vlasti prema drugoj. Ipak, iznimka svemu su bili 2 Broda, čiji se stanovnici nikad nisu dali nagovoriti na mržnju i neprijateljstva.

Površina slijeva Save je 95.720 km2, a važniji su pritoci:

* Krka
* Sutla
* Kupa
* Orljava
* Una
* Vrbas
* Bosna
* Bosut
* Drina
* Kolubara

Dužina rijeke Save je 945 km. Plovna je tek od Siska. Što znači da u Zagrebu nije plovna, ali nije niti pitka zbog razvijene industrije i otpadnih voda, koje se ne pročišćuju. Zanimljivo je da usprkos tomu ribiči na njenim obalama redovito pecaju.

Tok i slijev rijeke Save

Tok rijeke Save

4 Odgovori to “Rijeka Sava”

 1. damir mioč on December 16th, 2009 at 12:57

  Sve ovo navedeno ima i na googleu, ali mene zanima ovdje vidjeti Savu kako je koriste zagrebčani. I šta Sava njima znači ili je nekad značila. Inače, Zagreb je grad pored rijeke koju nikad nije savladao kao prepreku. Čak ni kada je izgradio nekoliko mostova.

 2. Mihajlo Ferenc on February 6th, 2010 at 09:50

  Gdje se moze kupiti digitalna karta cijelog plovnog puta rijeke Save? zahvaljujem na odgovoru.

 3. sheikh mustafiz on October 7th, 2013 at 06:50

  rijeka Sava

 4. Mr X on December 10th, 2013 at 00:14

  Novi Zagreb, a tekst o Savi u BiH???? Od kada je Novi Zagreb na bilo koji način povezan s BiH???

Ostavite poruku

:: Oglašavajte se na Novi Zagreb.info ::

Aros d.o.o. za projektiranje i izgradnju komunikacijskih sustava Zagrebancija

Ključne riječi